Muusikast

Manfred MIMi ooperipartituur on sensatsiooniline leid, mis seab kogu eesti muusikaajaloo uude valgusesse. Oleme seni arvanud, et 60. aastate eesti muusika lähtub pigem romantilisest traditsioonist ning poliitilise olukorra tõttu ei ole Euroopas levinud peavooludega seotud. Manfred MIMi teose helikeel aga näitab ilmselget seost Euroopas tollel ajal valitsenud avangardiga. Tema mõtlemine ja lähenemine muuskalisele materjalile on suuresti sonoristlik (ehk kõlavärvist lähtuv), tema kõlamaailm seostub selliste avangardi suurkujudega nagu Karlheinz Stockhausen, György Ligeti, Krzysztof Penderecki jt.

Eelmisel ooperit tutvustaval üritusel 18. mail 2016 näitasime Manfred MIMi ebatavalist filmilintidele kantu graafilist partituuri, mis oli parasjagu dešifreerimisel. Graafilised partituurid ja uut tüüpi notatsioonidega eksperimenteerimine olid samuti Euroopas 60. aastatel laialt levinud nähtus. Siiski pole palju heliloojaid oma uuendustega läinud nii kaugele kui Manfred MIM.

Nüüdseks on Manfredi graafiline partituur täielikult dešifreeritud. Töö käigus pidime tõdema, et osa muusikast tuleb lahendada elektrooniliselt, sest see väljus kohati pillide heliulatusest ja kõlalistest võimalustest. Manfredi märkmetest leidsime, et ka tema ise oli kaalunud elektroonikat võimaliku lahendusena ning mõelnud isegi kogu ooperi teostamisele elektrooniliste vahenditega. Mõistagi oli Manfred teadlik elektroakustilise muusika kiirest arengust 60. aastatel, kuna partituuris on läbivalt kasutatud helisünteesi termineid. Ilmselgelt oli Manfred vaimustusest sellisest tehnoloogia võidukäigust muusika loomise protsessis ning luues oma partituuri arvestas sellega, et tulevikus tunneb iga orkestrimängija helisünteesi sõnavara ning on kokku puutunud graafiliste partituuride esitamisega. Nagu mainisime eelmisel korral, hindas ta tugevalt üle interpreetide võimeid ning ka oma partituuri rahuldava projektsiooni võimalusi ning sellest tingituna pidimegi tegelema partituuri tavanoodikirja tõlgendamisega. Ooperi tavanotatsioonis partituur on nüüdseks üle antud Rahvusooper Estoniale, elektroakustiline osa on veel teostamisel. Selle lahendamisega MIMproject’i liikmed veel tegelevad.